Årsmøtet for 2022 vil bli avholdt fredag 30. september.
Møtet vil også i år bli avholdt på Skøytemuseet i Oslo.

Det vil bli enkel servering på årsmøtet. Innkalling og saksliste vil bli lagt ut på hjemmesiden litt senere.

Det er ingen påmelding til årsmøtet, men for å gjøre planleggingen litt enklere er det fint om du gir Petter beskjed om du kommer.

Supporterturer