Norway Supporter Team innkaller til

ÅRSMØTE

Fredag 16.9.2016 kl. 1900 i Karoline pub og spiseri på Fyrstikktorget (Helsfyr)

Adresse: Karoline Kristiansens vei 7, 0661 Oslo

 

 

Tiden for årsmøte i NST har kommet og vi håper å se mange av dere på Fyrstikktorget.

DAGSORDEN

 1. Åpning

 2. Godkjenning av frammøtte og fullmakter

 3. Godkjenning av innkalling

 4. Godkjenning av saksliste

 5. Valg av møteleder og referent

 6. Styrets beretning for 2015-2016

 7. Regnskap 2015-2016

 8. Budsjett 2016-2017

 9. Fastsettelse av kontingent for 2016-2017

 10. Behandling av innkomne forslag. Disse blir lagt ut på vår hjemmeside. Frist for forslag er 12.9.

 11. Valg i følge vedtektene. Følgende er på valg:

 

  • Neste års turer

 

  • Utdeling av stipend

 

  • Hjemmesiden

 

 • Medlemsbladet.

 

Oslo, 17.8.2016

Innkalling årsmøte 2016

 

Supporterturer